Loggbok i slöjden

IMG_0830Förra veckan fick femmorna och sexorna på skolan var sin ipad som skall användas för att öka lärandet och också förnya det samma. Jag ser det som ett redskap att hitta nya vägar till lärandet. Det ökar möjligheterna för eleverna att lära sig både i skolan och utanför. I slöjden innebär det att även de på mellanstadiet kan få möjlighet att använda mina digitala resurser på ett annars sätt. Förut har de haft en Ipad tillsammans där de har kunnat titta på klipp som jag gjort, quiz för att utveckla begreppsliga kunskaper och andra resurser som gör att de kan utveckla sin kunskap i slöjd.

Vi har en lärplattform på skolan och jag vill understryka att den fungerar bra och har massor av möjligheter till att utveckla undervisningen och göra den tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Men en nackdel när det är så mycket som finns i den är att det ibland kan vara svårt att hitta för eleverna. Jag har använt loggboken i lärplattformen för att eleverna skall dela med sig av tankar och idéer under tiden de arbetar praktiskt i slöjden. Frågor som vad har du gjort, hur har du gjort det och varför gjorde du så är några av de tankar som jag vill att eleverna delar med sig av. Naturligtvis är frågor beroende på vad lärandemålet är med undervisningen men det kan vara ett tankesätt för oss nu.
IMG_0831Förut har mellanstadieeleverna skrivit och berättat med hjälp av papper och penna men även med hjälp av gruppdiskussioner och liknande muntliga aktiviteter. Då blev det naturligt att vi istället skulle använda ett digitalt redskap för loggboken och tanken var att börja med lärplattformens loggbok. Men jag tänkte samtidigt att jag ville testa en app som jag länge har haft ögonen på som heter Moxtra. Appen är vad jag förstår en mötes-app men när jag har titta på den så har den många av de funktioner som jag söker i en loggbok.
Efter lite funderingar och en del testande tillsammans med en annan slöjdlärare Mattias, så gjorde jag slag i saken och med en liten grupp i år 6 körde vi igång. De laddade ner appen och skapade snabbt ett konto och jag hade i förväg lagt upp en ”pärm” till varje elev som jag bjöd in dem till. Under tiden, såg jag hur det formligen kokade av aktiviteter i klassen och det visade sig att eleverna hade skapat nätverk i appen mellan alla elever i klassen. Det är otroligt lätt att få igång dem och riktigt roligt att se hur de delar med sig.
I appen kan de lägga till foto, film, rita bilder, tala in ljud, skapa möten i realtid med ljud (och bild). De kan också gå in direkt i en bild och kommentera genom att filma, rita, skriva eller tala. Det går att lägga till dokument, länkar m.m.
IMG_0832Jag har ju inte mer än hunnit precis börja med detta men jag tycker att det ser lovande ut. Fördelen är att den är lättanvänd och nästan helt självinstruerande. Ett exempel är en elev som när hon kom hem hade kommit på att hon ville göra ändringar i sin skiss. Hon gick in direkt i appen och förändrade skissen och sen la hon till en kommentar till mig som jag kunde svara på och hon kommer kunna förbereda sig inför nästa lektion utan att fundera på om hennes tankar om förändringarna ställer till problem. Jag vill att kollaborationen, samtalet, analysen och samtalet skall vara levande i undervisningen och det verkar som att Moxtra kan vara en del som möjliggör detta. Jag lovar att återkomma till mitt arbete med Moxtra som loggbok för eleverna i slöjden men just nu känns detta helt rätt och stämmer bra in i mina tankar om att tillsammans blir vi bättre.

 

 

 

 

 

Annonser

Utvärdering och reflektion i slöjden

Efter en slöjdlektion i dag med år 4 ställde jag några frågor till eleverna. Jag ville veta hur de tänkte och hur de upplevde lektionen. Jag försökte använda de uttryck som använda i kursplanen och koppla dem även mot de långsiktiga mål som finns i kursplanen. Jag använde mig av metoden E (enskilt) P (par) A (alla) och eleverna kom med många kloka tankar. En del behövde hjälp med att utveckla sina funderingar och andra klarade det bättre på egen hand. Det bästa var att gruppen kom själva fram till de saker som var tanken med lektionen. Vi pratade om idéer och uttryck i samband med att de jobbade med sina skålar. Vi pratade om verktygshantering och hur verktygen som de använde fungerar och vi pratade även om materialets egenskaper. Allt utifrån elevernas egna förutsättningar. Samtidigt som vi i grupp genomförde denna utvärdering av lektionen så blev det samtidigt en analys av arbetsprocessen och eleverna blev delaktiga i lärandet.

IMG_1891

 

Vi kom in på på tre av de långsiktiga målen under lektionen som trots allt bara var 60 minuter. Det är ganska häftigt vad mycket eleverna lär sig under kort tid. Jag tycker att EPA-metoden är ett bra sätt för att arbeta med reflektion och utvärdering i slöjden. Ett sätt där eleverna kan dela med sig och bidraga till varandras kunskap. Även om jag har som mål att använda en del digitala hjälpmedel i slöjden så funkar det inte alltid med tanke på att de yngre eleverna på skolan inte har samma tillgång till ipad och datorer. Jag hade trots det lite hjälp av en film i början av lektionen men det vi måste komma ihåg är att digitala hjälpmedel är just hjälpmedel och det viktiga är vad vi vill skall hända i elevens kunskapsutveckling.

Fredag och lärande med nya verktyg

Uppstarten av terminen har rullat på och jag skall inte ljuga, jag har varit trött och terminsstarten har inneburit utmaningar. Det har varit mycket som hänt på jobbet en del förändringar och en del nytt. Jag har dels en ny utvecklingstjänst på skolan och dels har jag kvar min förstelärartjänst. Har inte riktigt hunnit med allt som jag velat göra och därför har det också varit ganska tyst från mig både på twitter och på bloggen. Jag tänker att det är ändå eleverna som är det viktigaste när det gäller mitt jobb och därför har fokus hamnat på dem.

Men de senaste dagarna har det vänt och jag har börjat känna att jag kommer ikapp och det har också inneburit att jag hunnit med att testa lite nya grepp i slöjden. I överskriften skriver jag nya verktyg och då blir det naturliga att en del tänker kanske är det ett nytt stämjärn eller en ny såg han har testat. Och det skulle det kunna vara men de som känner mig förstår att jag menar lite digitala verktyg som kan hjälpa eleverna att lära sig mer och på nya sätt. Jag var på en tvådagars utbildning med Joakim Thornström där vi delatagren verkligen fick testa på och lära oss massor av trevliga och lärande verktyg. Ett av dem var Kahhot som är ett kollaborativt quizprogram där eleverna ensamma eller tillsammans med kompisar svarar på ett antal frågor på tid. Rätt svar visas efter varje fråga och det blir Skärmavbild 2014-09-12 kl. 14.46.31återkoppling med poäng. Det blir en aning summativ bedömning men å andra sidan är det också formativt eftersom rätt svar visas och man får möjlighet att lära sig. Men nu när jag har testat det i två grupper så är min bedömning att det är ett roligt och lekfullt sätt att lära sig mer av begrepp och annat inom ämnet. Det går till så att jag kopplar min dator till projektorn och sätter igång quizet, eleverna kopplar upp sig med en pinkod som är unik för varje gång och skriver i ett ”nickname” som kan vara deras egna namn också. Sen sätter jag igång quizet och frågan syns på duken och eleverna svarar i sina datorer, paddor eller smartphones. Jag har gjort ett enkelt testquiz som ni gärna får testa. Ni hittar det här.

Ett annat digitalt verktyg var ett jag använde till en grupp som skulle ha vikarie. Verktyget heter Puppet pals och är ett animeringsverktyg som går att använda för redovisning m.m. Jag användedet som informationsverktyg till gruppen för att de skulle veta vad de skulle jobba med när de hade vikarie. Ni som jag vet att har man en vikarie så får man ibland förbereda på olika sätt så att lektionen skall gå så bra som möjligt. Jag gjorde det på detta sättet.

Jag hoppas att få återkomma med fler tips och idéer på verktyg som kan fungera i slöjden och för att öka elevernas lärande. För till syvende och sist så är det ju eleverna lärande och utveckling som vi skall åt oavsett om det handlar om att använda digitala eller analoga hjälpmedel.

Utveckla förmågor och kunskap skall alltid vara i fokus.

Utveckla förmågor och kunskap skall alltid vara i fokus.

Vikarie, quiz och lite funderingar

Igår förberedde jag för en vikarie som skall ha mina lektioner under ett par dagar då jag skall på utbildning. Att man ibland får lägga tid utöver arbetet, ledig tid, på att göra uppgifter åt vikarie kanske inte alltid är det bästa men jag väljer att göra uppgifterna så så att jag kan utnyttja dessa uppgifter vid terminslut då det finns behov av snabba uppgifter som tar en lektion eller två. Så även om jag planerar åt vikarien så gör jag samtidigt ett jobb åt mig själv.

Skärmavbild 2014-09-06 kl. 10.54.42Jag funderade lite hur jag skulle göra men tillslut blev det några skriftliga instruktioner med kompletterande bilder. Valet föll på detta eftersom jag inte vet vem det är som skall ha mina elever eller vilken förkunskap läraren har heller. Eleverna får helt enkelt fokusera på att bara göra saker. Visserligen kommer samtidigt de få öva på att följa en instruktion vilket inte alltid är så lätt. Eftersom det nästan inte innebar något extra arbete att även lägga in instruktionerna på snapguide så gjorde jag det eftersom jag vet att det finns elever som tycker att det är lättare att bara se ett steg i processen åt gången. Du kan se ett exempel här. Vi får se hur det fungerar men jag tror att lektionen kommer fungera och med den tid jag hade till detta så är det ett full acceptabelt resultat. Om du vill se hur de andra planeringarna ser ut så kan du kolla Särlaskolan slöjdar.

IMG_0029

Jag tycker verktyget är bra. Skall ta kontakt med dem och fråga om möjligheterna att fortsätta använda dem.

Igår fick jag ett meddelande att det verktyg jag använder för att skapa quiz i slöjden, som från början är gratis, vill ha betalt. Anledningen är att jag att för mycket trafik på mina quiz och därför tycker de att jag kan betala. Jag förstår utvecklaren av webresursen som behöver ha betalt för sitt arbete men samtidigt är det tråkigt eftersom detta verktyget är så bra och passar mina och mina elevers behov som handen i handsken. Jag har just nu inga pengar som jag kan lägga på detta men jag kommer fortsätta se vad jag kan göra. Jag har hittat massor av andra redskap på nätet men de jag hittar är aldrig exakt det jag vill. Jag vill kunna lägga in film och bilder i frågan. Jag vill att eleverna när de gjort quizet skall få rätt svar tillbaka utan att behöva vara inloggade någonstans eller att jag som lärare behöver vara inloggad. Jag jag vill att eleverna skall kunna göra quizet obegränsat med gånger utan att det behöver startas om. Allt i syfte att lära sig. De olika jag hittat saknar en eller flera av dessa egenskaper och därför funkar det inte för mig. Men jag fortsätter att jaga nya sätt att för eleverna att utveckla språk, medvetenhet och kunskap med hjälp av IKT. Jag funderar på om mina elever kanske skulle kunna skapa korsord för att lära sig begrepp. Sådana verktyg har jag sett finns att tillgå på nätet. Vi får se om det kan vara något för de elever som är nya i Sverige. Dels för att skapa en möjlighet att träna på språket men även att få in slöjdord och begrepp i deras vanliga klassundervisning.

Har du något tips om ett verktyg på nätet som jag kan använda. Du får gärna höra av dig.