Hur tänker du?

Tänk dig att du genom en utvärdering fått höra att några av alla dina elever är missnöjda med din undervisning. Hur väljer du att ta emot den informationen?

Du kanske tänker: Det är nog något fel på undersökningen. Eleverna har haft fel förutsättningar inför enkäten. De kanske inte har fattat frågorna eller de kanske har fel. Lektionen då du har eleverna har ju väldigt lite tid för förberedelser eller det är väldigt många i den gruppen. Det är elevernas fel att det blir så här. Du har försökt att lösa det men eftersom det inte finns några extra pengar så finns det ingen möjlighet att lösa det. Salen som du har undervisningen i är gammal och funkar inte.

IMG_1887Eller så kanske du tänker: Det skulle vara intressant att få reda på mer av eleverna och deras tankar så att jag kan göra förändringar i min undervisning så att fler elever känner sig nöjda med undervisningen. Skulle jag inte få reda på vad det beror på så måste jag ändå fortsätta min utveckling för att skapa fler möjligheter för eleverna att lyckas.

Hur tänker du?

Annonser

Dagens smiley-fråga!

Jag har länge genomfört snabba utvärderingsfrågor i slutet av lektionerna s.k. exit pass i syfte att utvärdera lektionen och lärandet för att kunna förbättra och anpassa undervisningen. Utvärderingarna har tyvärr oftast handlat om hur eleverna tycker att lektionen varit, deras arbetsinsats eller kanske om de har lärt sig något nytt. Det sistnämnda är kanske ganska självklart med tanke på att jag har som grundsyn att det är omöjligt att inte lära sig något nytt oavsett vad man gör. Jag har även sett andra ställa liknande frågor som svaras på med hjälp av smileys. Jag gillar idén att eleverna på vägen ut genom dörren snabbt kan ge ett omdöme nästan som de man kan ge i vissa affärer genom att trycka på en av tre knappar. En glad, neutral eller ledsen smiley. smileysJag gjorde helt helt enkelt inplastade smileysar i tre olika varianter där jag snabbt och enkelt kan få svar på frågor som jag ställer till eleverna. Frågorna kan precis som jag nämnt förut vara av karaktären hur lektionen har varit men jag tycker det är mer intressant och utvärderande att fråga om ett givet moment eller en sak som vi pratat om på lektionen. Då kan jag kolla av hur eleverna känner att de hänger med i det centrala som tagits upp under lektionen och jag får en fingervisning i hur jag skall inleda nästa lektion.