CNC-fräs i slöjden?

Det kom ett mail till mig för ett tag sen och jag blev ganska nyfiken. Mailskrivaren skrev att han hade hittat mig via min blogg och tyckte att den var intressant. Han skrev att han jobbade med cnc-fräsar på ett företag i Borås och att han hade tagit fram en cnc-fräs som passar i skolmiljö. Jag blev intresserad för jag har länge funderat på om det skulle vara en idé att ta in ny teknik i maskinerna som finns i slöjden som exempelvis cnc-fräs eller 3d-skrivare. Jag tog kontakt med honom och stämde träff för att få kolla mer på maskinen.

IMG_5622När jag kom dit träffade jag två personer som verkligen brann för att jobba med cnc-fräsar och de hade tagit fram en cnc-fräs anpassad för skolslöjden eller kanske för gymnasiet men de hade tänkt på säkerheten genom att kapsla in maskinen och sätta brytare så att den inte gick att få igång utan att ha luckan stängd. Och det är bra eftersom det i arbetsmiljöverkets riktlinjer för slöjdsalar finns en rekommendation och att handöverfräsar endast är till som lärarförberedlesemaskin. Och om man tittar på maskinen så är ju detta en (handöver)fräs som är styrd med hjälp av dator och programmerade kordinater.

Jag ser direkt att det skulle vara lärorikt, intressant och kul att ha en cnc-fräs i slöjden på skolan och jag tycker det kan vara ett sätt (det finns ju naturligtvis andra sätt också) att jobba med IKT i slöjden. I syftestexten i slöjdens kursplan står det bland annat följande,

”Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.” ur kursplanen i slöjd, LGR11.

eller

”Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: -formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,”ur kursplanen i slöjd, LGR11.

och om man tittar på det så finns det inget som styr vilka verktyg eller redskap vi skall ha i slöjden. Det finns ju naturligtvis många olika.  Det som man behöver tänka på är vilka begränsningar som finns när det gäller säkerheten och regler i vad man får ha i en slöjdsal i grundskolan. Jag vill inte gå in på det här utan vill just nu bara se möjligheterna. Jag har egentligen ingen aning om vilka begränsningar som finns när man tänker på säkerheten och det får väl bli en senare fråga att underIMG_5620söka dessa aspekter om det blir aktuellt att göra ett inköp.

Men tänk att kunna jobba med två och tredimensionella skisser och ritningar (japp, ett av de centrala innehållet), kanske i samarbete med bildundervisningen och sen kunna fräsa ut sin bild efter det att eleven behandlat bilden i det tillhörande programmet? Det utfrästa projektet blir en del av ett större projekt eller man kanske fräser ut delar till en liten detalj i ett projekt, låt oss säga ett gångjärn. Det skulle vara lite kul att testa och se om det skulle fungera i en undervisningssituation.

Annonser