Tillsammans lyfter vi slöjdunderviningen i Borås

Under ett år har slöjdlärarna i Borås kompetensutveckla sig på ett speciellt sätt. Vi har använt skolverkets material för ”kompetensutveckling i slöjd” som ni hittar på denna länk. Detta kompetensutvecklingsmaterial togs fram för ett par år sen och jag har själv varit med i en referensgrupp under framtagningen. Just det gör det lite extra roligt att det verkligen gått att genomföra.

Det var väl kanske jag som initierade att vi skulle använda detta under ett år och det var inte självklart att det skulle gå. Vi hade våra vanliga slöjdträffar men dessa tider räckte inte riktigt till så jag och min förstelärarkollega i slöjd Helene tog kontakt med rektorerna i Borås för att kunna få loss lite mer tid för det som fick arbetsnamnet ”slöjdlyftet”. Namnet hängde kvar och begreppet blev det vi använde under träffarna. Varför inte? Det fanns ju läslyft och matematiklyft så varför inte slöjdlyft. Men i alla fall så var rektorerna positiva till vårt förslag och vi körde hörsten 2015 igång med första träffen som tog upp ”Slöjd – ett ämne, två lärare, flera material och ett sammanhållet betyg”.

Vi har under träffarna varit runt mellan 25-40 stycken slöjdlärare, någon gång har sjukdomar och annat som livet medför gjort att vi varit något färre. Men trots allt har vi varit laddade och entusiastiska till upplägget som innebar att vi jobbade med ett nytt tema varje gång efter det att vi återkopplat och diskuterat förra träffens tema och de arbetsuppgifter och frågeställningar som var hemuppgifter från förra träffen. Så förutom det vi pratat om på träffarna har vi också haft uppgifter att göra och fundera på mellan träffarna. Kanske har det handlat om att läsa en text/bok och/eller så har det varit ena uppgift som skulle göras med våra undervisningsgrupper. Just det där vi skulle göra mellan träffarna med elevgrupper tyckte jag var något som gav en hel del. Eleverna har ofta väldigt kloka tankar.

Skärmklipp 2016-05-22 12.34.58Denna kompetensutveckling eller slöjdlyftet hade inte varit någonting utan dessa fantastiska slöjdlärare i Borås. De har jobbat med uppgifterna och varit delaktiga under samtalen och reflektionerna under träffarna och verkligen gjort allt för slöjdlyftet skulle Skärmklipp 2016-05-22 12.36.52bli så bra som möjligt. Och jag tror att det blev bra. Den utvärdering vi gjorde i samband med sista träffen för året och för ”slöjdlyftet” visade att alla (som svarade på utvärderingen) var i stort sett nöjda. Det finns ju naturligtvis enskilda svar att redovisa här men jag väljer att visa de övergripande diagram som syns här intill. Vi kommer naturligtvis fortsätta våra slöjdträffar nästa år men vad de kommer innehålla återkommer jag säkert till i ett senare inlägg men vad jag vet är att det kommer innebära att vi utvecklar slöjdundervisningen i Borås ännu mer. Men vad jag vet är att vi kommer göra något gemensamt med alla slöjdlärare i Borås för det är tillsammans som vi kan göra varandra bättre!

Annonser