Mitt mål med skollyftet #digiskol uppgift 2

Hej!

När jag gick med i det digitala skollyftet så visste jag knappt vad det var. Det kändes inte som att det fanns några tydliga ramar. Tänk så rätt jag hade men ändå fel. Det finns ju jättetydliga ramar och det handlar för mig om att utveckla min undervisning genom IKT. Nu använder jag ganska mycket IKT i min undervisning men det går alltid att förändra och förbättra.

Mitt personliga mål är således att utveckla min flippade undervisning. Alltså att eleverna med hjälp av IKT skall lära sig ännu mer. En frågeställning som jag har burit med mig det senaste året i alla fall är hur jag kan få eleverna att lära sig så mycket som möjligt. Jag har ju sen tidigare använt Särlaskolan slöjdar som en väg för eleverna att nå mina flippade filmer och instruktioner. Dessa finns också på min you tube-kanal naturligtvis men det är genom bloggen som eleverna hittar resurserna att komma vidare i sitt lärande. Jag använder också en lärplattform för eleverna som tyvärr inte är öppen för andra än de elever som hör till aktiviteten och det är lite synd men så får det nog vara så länge.

Leif Blomqvist 8 oktober 2013 Stockholm.009

Jag kommer att försöka utveckla fler filmer men jag skall hitta vägar att även göra självrättande prov som eleverna kan använda för att utveckla begreppsliga förmågor inom ämnet. Jag har redan nu ett sådant verktyg i lärplattformen men jag vill hitta andra vägar också. Jag har också ett mål att använda mer film för att öva elevernas analysförmåga. Exempelvis genom att filma sekvenser och låta eleverna analysera hur man kan komma vidare. Jag vet att det kanske inte är så mycket för tillfället men för mig är det tillräckligt just nu. Har ganska mycket som händer runt mig och hoppas att detta ändå skall ge något tillbaka till eleverna.

Jag vet att jag kommer hitta nya utvecklingsvägar under resans gång och hoppas att jag kan lägga till dem då.

Så för att sammanfatta:

Mitt mål med #digiskol är att utveckla min flippade undervisning så att eleverna kan utveckla ännu mer kunskap dels genom bättre filmer och fler filmer men också genom att skapa redskap för att utveckla analysförmågor och begreppsliga förmågor.

En fråga som jag har burit med mig och forfarande bär med mig är: Hur kan jag förändra min undervisning så att jag möter ALLA elever?

Jag hoppas att jag tänker rätt och det känns rätt för mig med dessa mål.

Lev väl och ta hand om varandra!

Annonser