Vända på lektionen

Idag gjorde jag tvärt om. Jag gick inte igenom några mål med lektionen i början av lektionen. Jag hade år 4 i slöjd och de gjorde små ståltrådsgubbar (uppgiften handlade om att visa något levande med ståltråd. Denna något eller någon skall göra en händelse som exempelvis spela fotboll) som skulle visa ett uttryck. Gubbarna skall ställas på en platta som är en del av ”gestaltningen”. Eleverna jobbar otroligt bra med denna uppgift utan att veta egentligen vilket mål det är som ligger i fokus för arbetsområdet. I slutet av denna lektionen hade vi ett samtal om vad vi lär oss genom denna uppgiften. Förslagen som kom från eleverna är otroligt kreativa. Allt från att de lär sig att göra gubbar, till att de lär sig om materialets uppbyggnad (min tolkning av elevens ord) till att de lär sig att använda verktyg som de inte använt förut.

Jag upplevde detta sättet att inte gå igenom målen innan lektionen faktiskt fungerade. Det går kanske inte alltid att göra så men någon gång emellanåt kan det vara en poäng att låta eleverna fundera själva. Det gör att eleverna samtidigt som de blir mer medvetna om målen (trots att de inte visste dem från början) också kan öva och utveckla sin analysförmåga. För det är ju faktiskt det som de gör. De analyserar vad det är de gjort och sen ställer det i förhållande till det som de visste sen innan och kommer fram till en slutsats.

Lev väl och ta hand om varandra!

Och ni glömmer väl inte av att gå in på min slöjdkalender och titta på mina små tips inför julen.

Annonser