Loggbok i slöjden

IMG_0830Förra veckan fick femmorna och sexorna på skolan var sin ipad som skall användas för att öka lärandet och också förnya det samma. Jag ser det som ett redskap att hitta nya vägar till lärandet. Det ökar möjligheterna för eleverna att lära sig både i skolan och utanför. I slöjden innebär det att även de på mellanstadiet kan få möjlighet att använda mina digitala resurser på ett annars sätt. Förut har de haft en Ipad tillsammans där de har kunnat titta på klipp som jag gjort, quiz för att utveckla begreppsliga kunskaper och andra resurser som gör att de kan utveckla sin kunskap i slöjd.

Vi har en lärplattform på skolan och jag vill understryka att den fungerar bra och har massor av möjligheter till att utveckla undervisningen och göra den tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Men en nackdel när det är så mycket som finns i den är att det ibland kan vara svårt att hitta för eleverna. Jag har använt loggboken i lärplattformen för att eleverna skall dela med sig av tankar och idéer under tiden de arbetar praktiskt i slöjden. Frågor som vad har du gjort, hur har du gjort det och varför gjorde du så är några av de tankar som jag vill att eleverna delar med sig av. Naturligtvis är frågor beroende på vad lärandemålet är med undervisningen men det kan vara ett tankesätt för oss nu.
IMG_0831Förut har mellanstadieeleverna skrivit och berättat med hjälp av papper och penna men även med hjälp av gruppdiskussioner och liknande muntliga aktiviteter. Då blev det naturligt att vi istället skulle använda ett digitalt redskap för loggboken och tanken var att börja med lärplattformens loggbok. Men jag tänkte samtidigt att jag ville testa en app som jag länge har haft ögonen på som heter Moxtra. Appen är vad jag förstår en mötes-app men när jag har titta på den så har den många av de funktioner som jag söker i en loggbok.
Efter lite funderingar och en del testande tillsammans med en annan slöjdlärare Mattias, så gjorde jag slag i saken och med en liten grupp i år 6 körde vi igång. De laddade ner appen och skapade snabbt ett konto och jag hade i förväg lagt upp en ”pärm” till varje elev som jag bjöd in dem till. Under tiden, såg jag hur det formligen kokade av aktiviteter i klassen och det visade sig att eleverna hade skapat nätverk i appen mellan alla elever i klassen. Det är otroligt lätt att få igång dem och riktigt roligt att se hur de delar med sig.
I appen kan de lägga till foto, film, rita bilder, tala in ljud, skapa möten i realtid med ljud (och bild). De kan också gå in direkt i en bild och kommentera genom att filma, rita, skriva eller tala. Det går att lägga till dokument, länkar m.m.
IMG_0832Jag har ju inte mer än hunnit precis börja med detta men jag tycker att det ser lovande ut. Fördelen är att den är lättanvänd och nästan helt självinstruerande. Ett exempel är en elev som när hon kom hem hade kommit på att hon ville göra ändringar i sin skiss. Hon gick in direkt i appen och förändrade skissen och sen la hon till en kommentar till mig som jag kunde svara på och hon kommer kunna förbereda sig inför nästa lektion utan att fundera på om hennes tankar om förändringarna ställer till problem. Jag vill att kollaborationen, samtalet, analysen och samtalet skall vara levande i undervisningen och det verkar som att Moxtra kan vara en del som möjliggör detta. Jag lovar att återkomma till mitt arbete med Moxtra som loggbok för eleverna i slöjden men just nu känns detta helt rätt och stämmer bra in i mina tankar om att tillsammans blir vi bättre.

 

 

 

 

 

Annonser