Säga nej och vara nöjd!

Jag har ett problem som jag måste jobba med. Jag har svårt att säga nej. Det innebär att jag ibland får alldeles för mycket att göra. Detta innebär ett problem för mig då jag hamnar i tidsbrist och måste utföra arbete utöver min arbetstid. Jag har inte räknat efter hur mycket det blir men det blir för mycket. Det skulle ju kunna vara lätt att bara säga att nu har jag jobbat min tid och då får det vara bra. Men jag vill vara beredd och förberedd när det behövs. Allt detta kanske inte handlar om att kunna säga nej utan mer om att vara nöjd med det jag har gjort och det jag har presterat.

Så två mål för mig är att säga nej och att vara nöjd.

Annonser