70/30 – ett tankesätt att fundera över!

I helgen hade jag en utbildning för blivande första hjälpare inom Röda Korset. En utbildning under två helger som de som vill bli frivilliga i en av Röda korsets första hjälpen-grupper måste genomgå. En av det grundläggande tankarna med Röda Korsets pedagogik under utbildningar är att deltagarna skall vara aktiva/delaktiga minst 70 procent av utbildningstiden. De resterande 30 procent är utbildarens tid, exempelvis kan utbildaren visa hur man skall göra för att stoppa en blödning, ta hand om en stukad fot eller en insulinkänning. Med andra ord både teori och praktik under de 30 procenten. Under den övriga tiden, minst 70 procent, kan deltagarna få öva, diskutera och grupparbeta. Det är ofta just detta vi får höra i våra utvärderingar, att delaktigheten är så stor och det blir aldrig tråkigt.

I mitt jobb som lärare försöker jag ta med mig dessa tankar. Eleverna skall vara delaktiga minst 70 procent av tiden med betoning på minst 70 procent. För min målsättning är ju faktiskt att de skall vara aktiva eller delaktiga 100 procent av tiden något annan målsättning kan jag inte ha. De skall vara med och arbeta, fundera, lösa problem och analysera. De skall ta beslut och hitta vägar och metoder att lära sig mer. Det är eleverna som skall vara de som bestämmer över hur jag som lärare skall lära ut och det är även elevens kunskap som ger mig en fingervisning om vad och hur jag skall bedriva min undervisning. Jag kan inte tänka mig att stå och föreläsa för eleverna och låta eleverna sitta stilla och lyssna. Då skulle jag ha deras uppmärksamhet endast under en kort stund och det jag tänkte undervisa om är helt ogjort. Nej, mer delaktighet och mer livlighet i undervisningen, bara för att eleverna skall äga sin kunskap och sitt lärande.

Så fram för mer undervisning som möter elevernas kunskap, fram för mer levande undervisning. Öka delaktigheten för eleverna och låt elverna hitta lösningar själv istället för att servera dem färdiga lösningar. Jag kanske drar det till sin spets och en del kanske tänker att det funkar ju inte för alla elever. En del elever behöver stöd, en del behöver extra hjälp. Och självklart skall elevernas behov styra min handledning/undervisning, men jag får aldrig släppa tanken att eleverna skall ha inflytande och delaktighet i sin egen vardag. Det är min skyldighet.

Annonser