På måndag är jag där och inte här

Idag är det fredag och jag har min sista arbetsdag på Särlaskolan i Borås. På Särlaskolan har jag varit nästan tio år och nu flyttar jag vidare till Sandgärdskolan. Det känns lite pirrigt, väldigt roligt och lite tomt men jag ser med spänning fram emot att fylla mina dagar med nya erfarenheter. Jag vet att jag har sagt det förr men ni är många som gett mig många reflektioner och härliga möten så än en gång TACK!IMG_2782

Samtidigt som jag byter arbetsplats byter också ”min” slöjdblogg namn till Slöjd-Sandgärdskolan/Särlaskolan men det är fortfarande samma adress för att hitta dit. Anledningen till att den skall vara kvar är för att det är enkelt. Adressen är inarbetad och även min kollega som är kvar på Särlaskolan vill ju ha kvar den hos sig också. Så min tanke är att du kommer att mötas av något åt detta hållet.

Bild till slöjdbloggens sidhuvud

Men bara så att du vet. På måndag är jag där och inte här eller kanske är jag här och inte där. Oavsett vilket så kommer jag fortsätta att skriva och reflektera både här och där. Ha en bra helg!

Jag finns även på twitter: @leifhblomqvist

Jag finns även på facebook: Slöjdläraren Leif Blomqvist

Jag finns även på instagram: slojdlararen

Jag finns även på youtube: Leif Blomqvist på youtube

Annonser

Loggbok i slöjden

IMG_0830Förra veckan fick femmorna och sexorna på skolan var sin ipad som skall användas för att öka lärandet och också förnya det samma. Jag ser det som ett redskap att hitta nya vägar till lärandet. Det ökar möjligheterna för eleverna att lära sig både i skolan och utanför. I slöjden innebär det att även de på mellanstadiet kan få möjlighet att använda mina digitala resurser på ett annars sätt. Förut har de haft en Ipad tillsammans där de har kunnat titta på klipp som jag gjort, quiz för att utveckla begreppsliga kunskaper och andra resurser som gör att de kan utveckla sin kunskap i slöjd.

Vi har en lärplattform på skolan och jag vill understryka att den fungerar bra och har massor av möjligheter till att utveckla undervisningen och göra den tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Men en nackdel när det är så mycket som finns i den är att det ibland kan vara svårt att hitta för eleverna. Jag har använt loggboken i lärplattformen för att eleverna skall dela med sig av tankar och idéer under tiden de arbetar praktiskt i slöjden. Frågor som vad har du gjort, hur har du gjort det och varför gjorde du så är några av de tankar som jag vill att eleverna delar med sig av. Naturligtvis är frågor beroende på vad lärandemålet är med undervisningen men det kan vara ett tankesätt för oss nu.
IMG_0831Förut har mellanstadieeleverna skrivit och berättat med hjälp av papper och penna men även med hjälp av gruppdiskussioner och liknande muntliga aktiviteter. Då blev det naturligt att vi istället skulle använda ett digitalt redskap för loggboken och tanken var att börja med lärplattformens loggbok. Men jag tänkte samtidigt att jag ville testa en app som jag länge har haft ögonen på som heter Moxtra. Appen är vad jag förstår en mötes-app men när jag har titta på den så har den många av de funktioner som jag söker i en loggbok.
Efter lite funderingar och en del testande tillsammans med en annan slöjdlärare Mattias, så gjorde jag slag i saken och med en liten grupp i år 6 körde vi igång. De laddade ner appen och skapade snabbt ett konto och jag hade i förväg lagt upp en ”pärm” till varje elev som jag bjöd in dem till. Under tiden, såg jag hur det formligen kokade av aktiviteter i klassen och det visade sig att eleverna hade skapat nätverk i appen mellan alla elever i klassen. Det är otroligt lätt att få igång dem och riktigt roligt att se hur de delar med sig.
I appen kan de lägga till foto, film, rita bilder, tala in ljud, skapa möten i realtid med ljud (och bild). De kan också gå in direkt i en bild och kommentera genom att filma, rita, skriva eller tala. Det går att lägga till dokument, länkar m.m.
IMG_0832Jag har ju inte mer än hunnit precis börja med detta men jag tycker att det ser lovande ut. Fördelen är att den är lättanvänd och nästan helt självinstruerande. Ett exempel är en elev som när hon kom hem hade kommit på att hon ville göra ändringar i sin skiss. Hon gick in direkt i appen och förändrade skissen och sen la hon till en kommentar till mig som jag kunde svara på och hon kommer kunna förbereda sig inför nästa lektion utan att fundera på om hennes tankar om förändringarna ställer till problem. Jag vill att kollaborationen, samtalet, analysen och samtalet skall vara levande i undervisningen och det verkar som att Moxtra kan vara en del som möjliggör detta. Jag lovar att återkomma till mitt arbete med Moxtra som loggbok för eleverna i slöjden men just nu känns detta helt rätt och stämmer bra in i mina tankar om att tillsammans blir vi bättre.

 

 

 

 

 

Vikarie, quiz och lite funderingar

Igår förberedde jag för en vikarie som skall ha mina lektioner under ett par dagar då jag skall på utbildning. Att man ibland får lägga tid utöver arbetet, ledig tid, på att göra uppgifter åt vikarie kanske inte alltid är det bästa men jag väljer att göra uppgifterna så så att jag kan utnyttja dessa uppgifter vid terminslut då det finns behov av snabba uppgifter som tar en lektion eller två. Så även om jag planerar åt vikarien så gör jag samtidigt ett jobb åt mig själv.

Skärmavbild 2014-09-06 kl. 10.54.42Jag funderade lite hur jag skulle göra men tillslut blev det några skriftliga instruktioner med kompletterande bilder. Valet föll på detta eftersom jag inte vet vem det är som skall ha mina elever eller vilken förkunskap läraren har heller. Eleverna får helt enkelt fokusera på att bara göra saker. Visserligen kommer samtidigt de få öva på att följa en instruktion vilket inte alltid är så lätt. Eftersom det nästan inte innebar något extra arbete att även lägga in instruktionerna på snapguide så gjorde jag det eftersom jag vet att det finns elever som tycker att det är lättare att bara se ett steg i processen åt gången. Du kan se ett exempel här. Vi får se hur det fungerar men jag tror att lektionen kommer fungera och med den tid jag hade till detta så är det ett full acceptabelt resultat. Om du vill se hur de andra planeringarna ser ut så kan du kolla Särlaskolan slöjdar.

IMG_0029

Jag tycker verktyget är bra. Skall ta kontakt med dem och fråga om möjligheterna att fortsätta använda dem.

Igår fick jag ett meddelande att det verktyg jag använder för att skapa quiz i slöjden, som från början är gratis, vill ha betalt. Anledningen är att jag att för mycket trafik på mina quiz och därför tycker de att jag kan betala. Jag förstår utvecklaren av webresursen som behöver ha betalt för sitt arbete men samtidigt är det tråkigt eftersom detta verktyget är så bra och passar mina och mina elevers behov som handen i handsken. Jag har just nu inga pengar som jag kan lägga på detta men jag kommer fortsätta se vad jag kan göra. Jag har hittat massor av andra redskap på nätet men de jag hittar är aldrig exakt det jag vill. Jag vill kunna lägga in film och bilder i frågan. Jag vill att eleverna när de gjort quizet skall få rätt svar tillbaka utan att behöva vara inloggade någonstans eller att jag som lärare behöver vara inloggad. Jag jag vill att eleverna skall kunna göra quizet obegränsat med gånger utan att det behöver startas om. Allt i syfte att lära sig. De olika jag hittat saknar en eller flera av dessa egenskaper och därför funkar det inte för mig. Men jag fortsätter att jaga nya sätt att för eleverna att utveckla språk, medvetenhet och kunskap med hjälp av IKT. Jag funderar på om mina elever kanske skulle kunna skapa korsord för att lära sig begrepp. Sådana verktyg har jag sett finns att tillgå på nätet. Vi får se om det kan vara något för de elever som är nya i Sverige. Dels för att skapa en möjlighet att träna på språket men även att få in slöjdord och begrepp i deras vanliga klassundervisning.

Har du något tips om ett verktyg på nätet som jag kan använda. Du får gärna höra av dig.

Senaste projektet med år 9

Ni vet den där känslan när alla, och då menar jag alla, elever i klassen kommer igång och jobbar frenetiskt för att nå ett mål eller komma till en viss punkt i ett projekt. Jag vill berätta om ett sådant projekt eller om en sådan stund.

Under veckan har vi, min kollega i de mjukare delarna av slöjden, satt igång nya projekt i alla klasser vi haft och ett av dessa är år nio som kommer jobba med ett projekt i slöjd som vi kallar ”popkonst” men som kanske skulle kunna kallas ”sitta med Andy Warhol” Projektet går i korta drag ut på att eleverna skall göra en modell av en stol med inspiration från Andy Warhols konst.

Skärmavbild 2014-08-22 kl. 22.29.27

Projektet är ett slöjdprojekt där hårda och mjuka material ingår! Denna bild visar bara en liten del av planeringen av projektet.

Jag vet inte exakt vad det var som gjorde det, men eleverna satte verkligen igång och jobbade med att utveckla sina idéer till sina stolar. Kanske var det den fina inspirationen som min kollega, Anna-Sofia hade ordnat som beskrev Andy Warhol och hans konst som de skulle utgå ifrån eller kanske var det just det att de jobbade med varandra och gav varandra tankar och tips om hur de kan utveckla sina idéer vidare som gjorde dem så inspirerade. Jag vet faktiskt inte men nu har de kommit så långt att en del av eleverna skall börja ta fram material till sina stolsmodeller. De kommer ta hjälp av filmer, av handledning under lektionen och av varandra. Vi kommer avsluta allt med en utställning mitt i skolan, i biblioteket då det också kommer finnas redovisningsfilmer som beskriver deras processer från idé till färdig produkt. Jag hoppas att få återkomma till detta senare under terminen då projektet kommit längre och jag har mer att berätta.

En av de stora vinningarna med detta projektet är att eleverna jobbar tillsammans med en kamrat (jag vet att vi i planeringen skrivit ensam eller tillsammans med en kamrat och detta har vi gjort för att ge de som hellre vill jobba ensamma möjligheten till det) vilket innebär att de alltid har någon att diskutera sitt arbete med. Med tanke på att det är ett projekt som handlar om hårda och mjuka material så innebär det också att vi är två lärare som samarbetar om projektet. Vi är två som planerar, vi är två som ger eleverna feedback, vi är två som delar på våra tankar och det gör att vi utvecklas med hjälp av varandra. Tillsammans blir bi bättre. Än så länge har jag inte hittat några negativa aspekter med detta projektet. Om jag hittar några så lovar jag att återkomma till det längre fram och kanske kan jag visa en eller flera av de filmer eleverna skall göra som redovisning av sitt projekt.

Det var ett kort nedslag i undervisningen i slöjd med år 9 på Särlaskolan. Vad gör ni hos er?

Från denna plats, från denna stund

Jag kan bli vad jag vill. Jag kan uppnå vad jag vill. Begränsningarna finns inom mig i mitt medvetande. Eftersom jag inte vet något om framtiden, vet inte vad som skall hända så är det upp till mig att forma min framtid. Jag kan påverka, jag kan forma, jag kan skapa min framtid. Framtiden är ett oskrivet blad och jag måste förändra för att uppnå förändring.
En sak är helt säker att om jag inte gör något så kan jag heller inte veta vad som händer. Kanske blir det som jag vill och kanske inte. Tänker du vänta för att se vad som händer eller tänker du göra något? Har du bestämt dig för att följa strömmen oavsett vart den går eller tänker du skapa förändring?

Jag som liten kopia

Undrar vad jag tänkte när jag var cirka 4-5 år gammal?

 

To boldly go…

Jag gillar att kolla på Star Trek, inte på det sättet att jag går på konvent och star trek-träffar. Men jag gillar att titta på det och jag gillar grundtanken med idén att tillsammans blir världen en bättre plats. Nu kanske jag får hela star trek-världen på mig men det är min tolkning och den rätten är förbehållen betraktaren, alltså mig.

I en av seriernas inledning nämns ”to boldly go where no one has gone before” och detta tänker jag hålla mig kvar vid ett tag. När jag hör detta känner jag direkt att det är precis så jag vill känna. Jag vill hitta nya vägar att utveckla min undervisning. Jag vill testa saker som ingen annan har gjort förut. Jag vill utveckla mig. Nu är jag inte så naiv så jag tror att det jag gör är det ingen som gjort förut. Jag vet att det är andra som gör precis samma saker som jag gör men jag vill ändå testa nya saker för mig, saker som jag inte mött förut. Saker som kan göra att min slöjdundervisning blir den bästa slöjdundervisningen i hela världen. Och skulle det inte bli den bästa undervisningen i hela världen så skall den åtminstone möta eleverna och framtiden.

IMG_0576

Leif, var har du varit?

Jag har den senaste tiden varit ute och föreläst en del om min undervisning och träffat andra slöjdlärare och lärare och det har inneburit att vissa elever har haft vikarie istället för mig under några lektioner. Och idag när jag kom till skolan mötte jag direkt några elever och jag sa hej. Då möttes jag direkt av: -Var har du varit? Vi har saknat dig (min tolkning av det som eleven verkligen sa). Jag svarade lite snabbt att jag varit och föreläst och frågade hur de hade haft det och samtalet fortsatte en stund men på väg därifrån började jag fundera på vad som låg bakom att eleven i det denne sa uttryckte att jag skulle varit i slöjdsalen.

Att eleverna reagerar så, kan jag tolka på flera olika sätt och det första är ju vad skönt att de har saknat mig. Det måste ju samtidigt innebära att de trivs ganska bra med mina lektioner och min undervisning. En snabb reflektion är att min undervisning är bra och att jag möter mina elever på ett bra sätt.

IMG_0627

Att försöka tänka om och hitta lösningen kan ibland innebära att ta ett steg tillbaka.

Men jag kan också se det på ett annat sätt vilket jag skall försöka förklara nu. Jag tänker även på detta sätt eftersom jag vill utveckla min undervisning och göra den mer lärande för eleverna. Tänk om det är så att min undervisning är beroende av mig. Tänk om eleverna måste ha mig i närheten för att klara slöjden? Tänk om jag inte når min tanke om att skapa självständiga elever utan att jag serverar eleverna svar hela tiden. Det var min andra reflektion och kanske är det så. Jag kanske är för snabb att ge eleverna de rätta svaren när jag istället vill att eleverna skall söka och testa lösningar och därigenom lära sig.
Tanken slog mig så hårt att jag tog ytterligare ett steg tillbaka under min sista lektion för dagen. Under lektionen var det en elev som frågade mig om ett ganska enkelt problem som jag snabbt hade kunnat svara på. Men istället för att snabbt svara eleven med ”rätt” svar så ställde jag istället en fråga tillbaka som löd: Vad tycker du själv? Eleven gav sig inte utan fortsatte fråga men jag gav mig inte och eleven sökte sig vidare och tillslut hade en grupp med sex elever samlats runt eleven och dessa försökte gemensamt lösa problemet som inte längre var den enskilda elevens problem utan en angelägenhet för gruppen. De
diskuterade, ifrågasatte och funderade hur problemet skulle kunna lösas. De kom med förslag och testade. Och det mest fantastiska var att de löste problemet och gick alla stärkta därifrån. Med lite mer kunskap och lite mer självkänsla än någon minut tidigare.

Skärmavbild 2014-05-19 kl. 23.24.26

Kanske så här?

Jag vill ju att eleverna skall känna sig tillräckligt självständiga för att de skall kunna klara sig utan mig. Kanske måste jag fundera på hur? Kanske kommer eleverna bli mer självständiga ju mer tiden lider? Kanske handlar det bara om att våga ta ett steg tillbaka och släppa kontrollen. Jag har en tanke på att införa en ”måndagsfråga” (mitt arbetsnamn på min tanke) där jag ställer en fråga via bloggen som eleverna får fundera på, reflektera över och kommentera via kommentarsfältet eller i klassrummet. Håll ögonen öppna så kanske också ni kan vara med och reflektera kring kommande måndagsfrågor.

Visst är det lustigt vad en liten fråga eller påstående från en elev kan göra.IMG_0576