Tankar från en slöjdkonferens!

Leif Blomqvist april maj 2014 tillfällig.001Skolporten bjöd in till en konferens för oss som utbildar i slöjd och det märktes att det var stort intresse för denna konferens. Cirka 250 deltagare i en fullbokad konferens som var så fullbokad att skolporten var tvungen att göra en kopia på konferensen om en månad. Jag var en av talarna och jag kommer vara en av talarna under nästa konferens som går av stapeln 12-13 maj 2014.

Jag tänkte sammanfatta lite tankar från slöjdkonferensen. Det kanske blir en del tokiga tankar men en konferens handlar alltid om vad det du får ta del av gör med dig. Vilka tankar du får hur du anknyter dessa tankar till din roll i ditt yrke eller privatliv. Så det jag skriver här är helt och hållet mina tolkningar på en lysande konferens med många goda människor som delade med sig.

Vi började med Esko Mäkelä som pratade om Slöjdens estetiska uttrycksformer. Han visade lite bilder och hur man rent praktiskt kan tänka kring estetiska uttrycksformer. Han berättade hur läroplanerna har förändrats genom tiderna när det gällde det estetiska. Men jag funderar på om vi håller på att teoretisera slöjdämnet. Men genast när jag tänker det så är det nog en tolkningsfråga som handlar om erfarenheter och utgångspunkter. Jag kan nog förstå varför det finns de tankarna hos en del men jag ser samtidigt att vi behöver teoretisera och fundera över ”varför det blir som det blir när man gör som man gör”. Att skapa förståelse varför saker och ting händer och hänger ihop är en viktig sak för att skapa förståelse. Jag ser hela ämnet mer som teopraktik. En blandning där vi inte får glömma av att fråga oss frågan varför?

Efter det fick vi höra Barbro Sköldenberg från Sofielundsskolan prata om hennes arbete med att blogga med elever. Hon berättade om nalleresan. Ett riktigt inspirerande arbetssätt där många ämnen var innefattade och hur en nalle reste genom sverige och till slut hittade hem. Det kanske inte var det som var det centrala utan det faktum att eleverna utvecklade ett språk genom att öppet skriva om sitt arbete i en blogg. Som jag förstod det innebar arbetet att eleverna utvecklade mycket kunskaper i arbetet. Jag tyckte det verkade vara ett spännande arbete och funderar på om vi kanske skall göra något liknande. 

Peter Hasselskog tog med oss in på djupet i LGR 11 och berättade hur vi skulle tänka när det handlar om bedömning och betyg. Jag kände igen mig ganska mycket i det han pratade om. Ett av det viktigaste budskapen som jag tror är ett stort problem på många skolor är det faktum att vi ser slöjd som två ämnen. Vill knappt säga det, men det många tänker är trä & metallslöjd respektive textilslöjd. Jag känner att på Särlaskolan har vi kommet en bit åt att tänka ämnet som ett ämne men vi har en bit kvar. Vi samtalar om bedömning och om uppgifter för att klara av att ge eleverna det centrala innehåll som är obligatoriskt. Men jag kommer så fort jag kommer hem väcka frågan med min kollega för att vi skall bli ännu bättre på att möta eleverna i slöjden.

Annika Lundin, Mårten Hansen och Stefan Karlsson från Ålstensskolan berättade om ett ämnesövergripande arbete där många av skolans ämnen kom in. Det handlade om äventyrspedagogik och ett tematiskt arbete som avslutades i en äventyrsdag som kallades för vikingaäventyret med massor av olika äventyr och problemlösningar som gjorde eleverna engagerade och intresserade. Å den som hade gått i fyran på Ålstensskolan. Jag blev helt såld på idén och det faktum att eleverna kunde lära sig så mycket på ett sådant arbete.

Leif Blomqvist april maj 2014 tillfällig.005Sista passet den första dagen var det jag skulle hålla i. Jag berättade om min flippade slöjdsal och hur jag genom att flippa undervisningen kan möta alla elever och anpassa undervisningen. Jag missade en del men försökte ändå att få fram de viktigaste budskapen. Vill ni se min presentation kan ni se den här även om det bara är de bilder jag pratade till. Eller så får ni helt enkelt boka mig så kommer jag till er skola eller enhet och berättar mer.

Det första passet den andra dagen berättade Frida Arnqvist Engsström som skapat bloggen kurbits.se om DIY (do it yourself), craftivism och gerillaslöjd. Det jag funderar över är om stickgrafitti är snyggt eller fult? Men det vikigaste från Frida eller det som jag tog med mig är att vi kan påverka genom slöjd. Att använda slöjd som ett sätt att skapa opinion eller väcka politiska frågor är en cool tanke och väl värd att tänka på.

Emma Gyllerfelt berättade om hennes arbete med att skapa en slöjdsal för hela slöjdämnet. Jag blev inspirerad och kända att det hade varit bra att kunna göra det även på Särlaskolan. Tänk om eleverna kunde få möta ett helt ämne och inte två halva. Det kanske får bli nästa utvecklingsmål för slöjden på Särlaskolan. Emma visade även lite exempel från hennes fantastiska undervisning i slöjd som ett sammanhållet ämne. Några idéer tar jag med mig hem för att använda vidare i undervisningen.

Jenny Frohagen berättade om hur hon och kollegor använt learning study och lesson study för att utveckla undervisningen. Hon tog upp många saker men den tanke som väcktes i mig med hjälp av min slöjdkollega Mattias var att genomföra just lessonstudy eller learningstudy i slöjdlärargruppen i Borås. Jag slängde iväg en fråga direkt till utvecklingsenheten i Borås för att väcka tanken. Kanske blir detta nästa projektplans innehåll för mitt uppdrag som slöjdlärare. Kul tanke men frågan är hur det skall genomföras och om alla skall göra det samtidigt. Det får funderas på….

PLING….en rutan dyker upp på skärmen med ett mail från skolan till all personal på skolan(nackdelen med att vara ständigt uppkopplad)….”kopieringsapparaten är sönder… Panik!” Frågan är om det inte är en möjlighet att utveckla och närma sig en undervisning där pappret inte behövs och där vi använder mer digitala hjälpmedel eller kanske en praktisk undervisning med andra sinnen inblandade. Tänk ALLTID på möjligheterna först och sen på eventuella svårigheter….

Sista punkten på agendan var Inger Möller Degerfält som berättade om slöjdportfolio som finns på hemsidan slojd.nu som har det välbekanta hjärtat med ”slöjd.nu” skrift i sig som logotyp. Inger visade hur man kan använda slöjdportfolio för dokumentation och bedömning. Inger skapat ett läromedel som gör lärares arbete lättare och i allt administrativt arbete som vi lärare har har alla lättnader välkomna. Hos oss har vi ungefär samma möjligheter i vår lärplattform som hela Borås stad använder. Och jag förstår förträffligheten med att kunna ge eleverna feedback under hela processen från idén till den färdiga produkten. Det är ju under processen eleverna behöver feedback för att kunna utveckla sina tankar i sann formativ anda.

Jag tyckte att denna konferens var ett riktigt bra initiativ från skolporten och jag hoppas att det blir fler tillfällen. Det kanske viktigaste med hela konferensen var alla de möten som inträffade. Flera ansikten som man tidigare bara sett på skärmen fick jag nu se i verkligheten. Idéer utbyttes, samtal blev av, kontakter skapades och nya krafter växte. Ett lysande exempel på att tillsammans blir vi bättre. En stor tummen upp från mig!Leif Blomqvist april maj 2014 tillfällig.020

Annonser

Tillsammans blir vi starkare!

IMG_1835Sommaren börjar lida mot sitt slut och terminen närmar sig för eleverna. På onsdag är det skolstart för eleverna på Särlaskolan i Borås. Det kommer bli en riktigt rolig och bra termin, kanske den bästa genom tiderna. I slutet av förra veckan hade vi kick-off med jobbet. Två dagar på Löftadalens folkhögskola i Åsa i Halland. Där har vi pratat om temaarbete och ämnesövergripande arbete inför hösten. Ett arbete som kommer öppna mer utvecklingsvägar och skapa fler resurser.

Anledningen till att det skapar fler resurser är att vi lärare jobbar tillsammans istället för bredvid varandra. Varför skall både jag och mina kollegor skapa möjligheter för eleverna att lära samma saker. När vi istället kan dela på arbetet. Jag tar en del och min kollega tar en annan del. Förmågorna (the big five) som ligger till grund för mycket av arbetet och då spelar det ingen roll om det är matematik eller religionskunskap som gör att eleven övar på exempelvis metakognitiv förmåga. Nu vet jag att det centrala innehållet i ämnena kräver att vi skall ta upp vissa delar rent ämnesmässigt men de delar där vi kan samarbeta kommer göra att vi som pedagoger öppnar för mer resurser och möjligheter.

Det ämnesövergripande temat som vi diskuterat tangerar miljö och resurshushållning vilket alla ämnen i skolan på något sätt har med i sin kursplan. Ganska naturligt för oss att välja detta område till att börja med. Detta arbete gör inte bara lärarnas jobb lättare det kommer även skapa en känsla av sammanhang för eleverna. När vi läser en sak i ett ämne så kopplas de andra ämnenas arbete till detta.

Jag skulle vilja hävda att vi inte är experter utan håller på att lära oss (måtte jag aldrig sluta lära mig saker) detta arbetssättet. Det är inte säkert att alla håller med mig men oavsett så skall det bli riktigt roligt och intressant att börja jobba med detta. Även i slöjden kommer vi angripa detta område på lite olika sätt med bl.a. självbilder och uttryck (vilka avtryck vill du ge i världen, låter lite flummigt, jag vet men det kommer bli tydligare för eleverna) och/eller återvinningsprojekt där eleverna gör om skräp & gamla saker till nya produkter. Det är lite förenklat förklarat nu och jag vill inte gå in djupare på det just nu men återkommer i ett annat blogginlägg om hur det går.

En annan sak som blir positivt är att det blir enklare att bedöma elevernas insatser. Även om eleven naturligtvis är med själv till stor del i sann ”bedömning för lärande”-anda så ligger ansvaret även hos läraren och om vi är fler så har vi stor hjälp av varandra. Det ger även möjlighet att se eleven i många olika situationer där vi kan fokusera på en förmåga i det ena ämnet och nästa förmåga i det andra ämnet o.s.v. Genom att vi jobbar tillsammans så kommer eleverna ha möjlighet till ökad kunskap genom att vi jobbar med samma bedömningsfokus från flera håll.

Jag tycker denna terminen skall bli riktigt rolig med tanke på att nu kommer vi lärare på skolan kunna jobba tillsammans och hjälpa eleverna att få den bästa terminen genom tiderna. Tillsammans lär vi oss mer, tillsammans ger vi mer, tillsammans har vi roligare, tillsammans blir vi starkare.

Skriftliga ömdömen

Inser att det var ett tag sen jag skrev här och det har helt enkelt inte funnits tid. Har jobbat med skriftliga omdömen, slöjdbloggen, skriftliga omdömen, lektionsplanering, skriftliga omdömen, möten, skriftliga omdömen,  problemlösning och nämnde jag förresten att jag har jobbat med skriftliga omdömen. Just det ja, mitt i allt detta har jag ju faktiskt också bedrivit undervisning. Det roligaste med detta yrket. Tyvärr känns det som det är mycket som tar fokus från just undervisningen. En av sakerna som jag anser tar en del fokus från kärnan i yrket är de skriftliga omdömen och jag funderar om det verkligen ger tillbaka lika mycket som den tid som läggs på dem. Det som kan tyckas konstigt är att omdömena skrivs en gång per termin och även om de skall vara framåtsyftande så blir det nästan som ett betyg även om det inte är utformat så. Omdömen, feedback eller kalla det vad du vill skall ges ständigt och inte vid en isolerad tidpunkt under terminen.

Det kanske är det som de styrande kommit på, att vi lärare ger ständigt feedback. Kanske är det därför som förslaget finns att slopa de skriftliga omdömena. Det innebär ju inte att dokumentationen och feedbacken till eleverna försvinner. Den kommer ju precis som idag finnas kvar och ske ständigt i undervisningen. Den dagliga feedbacken, alltså den som sker, dag för dag, minut för minut räcker för att ge eleverna ett tydligt mål att satsa på.

Och tänk hur mycket extra tid som vi lärare får om och när de skriftliga omdömen i dagens utformning försvinner. Vi kommer ha mer tid att vara mer kollaborativa med eleverna, mer tid att ge bra daglig feedback, mer tid att planera bra lektioner (tillsammans med kollegorna för ökad utveckling). Vi, och då menar jag sveriges lärare, gör ett fantastiskt jobb varje dag. Vi ökar kunskapen, vi ser till att eleverna mår bra, vi ger varje elev möjlighet att växa och utvecklas dagligen, vi ger eleverna redskap för att veta hur de skall hitta vidare i djungeln av möjligheter som  de står inför i framtiden. Vi skapar morgondagens goa, reflekterande samhällsmedborgare.

Så till alla sveriges lärare. Ni är underbara!

QR-koder öppnar fönster

Slöjden på Särlaskolan fortsätter som vanligt. Jag fortsätter att spela in instruktionsfilmer och skapa dokument och andra hjälpmedel för att ge eleverna möjligheter att ytterligare öka på sin kunskap. I och med att Särlaskolan år 7-9 är en skolan med en dator till varje elev så har dessa elever möjlighet att komma åt slöjd även utanför ordinarie undervisning.

Idag var jag tvungen att testa att ytterligare öka möjligheterna att hitta till mina resurser på nätet. Detta gjorde jag genom utskrifter med QR-koder som länkar till en film eller annan resurs. Jag placerade utskrifterna på strategiska plaster i slöjdsalen som exempelvis ihop med verktyg så hamnade denna.

IMG_0964

QR-blad verktygskunskap

Ni kan ju själva testa att scanna in koden på dokumentet som finns på länken ovan. Jag använde QRencoder för att göra QR-koden. Fördelen med att ha QR-koder som är länkade direkt till mina resurser är att det öppnas ytterligare en väg för eleverna. Sen är det ju ganska bra att jag kan sätta koden precis intill det som länken handlar om. Som exempelvis vid målarummet.

IMG_0962

Även om det kanske inte är det lättaste att scanna in en QR-kod med Macbook som vi använder på min skola så är det ett faktum att många elever har smartphones idag och dessa kan de då använda för att komma åt mina ”flippar” (filmer). Det är till och med oftast enklare om de snabbt vill ha en enkel instruktion om något under lektionen. Kanske tänker någon att måste eleverna då ha egna mobiler för att använda mina flippar. Självklart inte, men det blir ett komplement som de kan använda om de vill. Huvudvägen in på Särlaskolan slöjdar är fortfarande genom att skriva in adressen i webläsaren. Jag har även med skrivit med webadressen till respektive resurs på lapparna med QR-koder. Jag hoppas att detta skall öka möjligheterna för eleverna att komma åt rätt material vid rätt tillfälle. Testa själva, det ger ganska många möjligheter med QR-koder. Man kan ju till och med bara lägga fram en kod utan att tala om var den går eller vad som händer om  de scannar in den. Jag börjar dock med att ”bara” leda dem in till Särlaskolan slöjdar!

IMG_0963

Det är så himla roligt att vara igång igen!

Precis avslutat en lektion. Det är så himla kul att se alla elever tagga igång ordentligt och se deras idéer. Hade en 8:a just nu och drog igång en ganska konventionell uppgift ihop med dem. De får helt enkelt 1 meter bräda i bestämda mått och utifrån detta skall de göra något nytt. Av 14 elever tror jag inte det var någon som skulle göra något likadant. Alla kom med egna idéer och tankar. Så underbart att se. Jag har världens bästa jobb!

Bild

Uppstart

I ett försök att göra målen tydliga för eleverna har jag och en kollega börjat filma oss själva när vi har genomgångar av kunskapskraven för slöjden. Det var en ny erfarenhet. Tanken är att förutom lite bildspel och annat som skall förtydliga målen skall också en film vara tillgänglig för eleverna att titta på närhelst de önskar. De skall alltså ha möjlighet att titta på genomgången om och om igen. Kanske blir det inte den roligaste filmen att titta på men det blir ett första försök att tydliggöra målen för eleverna. Jag vill ju i framtiden att det skall gå att hitta målen på många olika sätt. Det som inte passar den ena eleven kanske passar den andra. Jag hoppas att kunna publicera filmen på särlaskolan slöjdar inom kort så att eleverna har tillgång till den. Den skall bara redigeras först. Vi filmade tre olika genomgångar och hoppas att det går att få ihop till en bra film. Med bra menar jag kort och informationsfull.

Jag funderar på hur jag skall kunna göra undervisningen ännu mer lättillgänglig för eleverna. Jag vill på något sätt möta eleverna där det befinner sig just nu. De skall känna att de har möjlighet att nå målen men de skall också lära sig massor på vägen mot målen. Jag vill att de skall känna sig så trygga att de vågar göra fel, lära sig och göra om. Det blir lite åt gamifiering som jag strävar åt men samtidigt så går mitt jobb med att ”flippa klassrummet” vidare. Det kanske inte är efter konstens alla regler men jag gör på mitt sätt och jag tror och hoppas att det kommer bli bra för eleverna.

Det är skönt att vara igång på riktigt.

Öppna klassrummet!

Varför vill jag då öppna upp mitt klassrum eller kanske också mina tankar för omvärlden. Av samma anledning som jag vill träffa mina vänner och bekanta, eller av samma anledning som jag tycker om att prata med andra människor. Jag vill ha respons från andra och utvecklas vidare!

Jag vill ta upp ett filosofiskt tankeexperiment där man frågar sig om ett träd faller i skogen när ingen är där kommer det då låta något? Det finns egentligen flera svar på detta, man kan fråga sig vad är ljud och om ingen bekräftar att de hör ljudet är det då ett ljud?

Samma tankegångar kan man kanske ha när det gäller ett klassrum. Om jag stänger igen mitt klassrum (då menar jag inte klassrummet som ett rum utan mer som en fysisk plats där lärandet sker) och inte visar något utåt för omvärlden, hur kan jag då veta att den kunskap som jag lär ut är relevant. Den som vill göra det enkelt för sig säger att det står ju i läroplanen vad vi skall lära eleverna. Och det gör det ju till viss del men det finns utrymme för tolkningar och det är just dessa tolkningar som enligt mig måste delas och visas för omvärlden. Då kan jag och eleverna få respons på sitt arbete och sina vunna kunskaper. Om jag sitter i mitt klassrum helt instängt med mina elever så kommer vi komma en bit på vägen men inte alls lika långt som vi kommer om vi delar och får respons från omvärlden.

Jag är ju fortfarande i uppstarts-stadiet men jag hoppas att kunna lära mig mer och mer för varje dag som går. Men utan omvärlden kommer jag inte vidare i min utveckling och då kanske samma sak gäller för mina elever?

Så för att komma tillbaka till det filosofiska tankeexperimentet så frågar jag mig om lärande sker i ett stängt klassrum och lärandet inte prövas mot omvärlden, är det verkligen lärande då?