Tänk om…

Idag har jag suttit och skrivit omdömen. Den tiden på året då jag vill förmedla samma tankar som jag försöker förmedla varje lektion och varje tillfälle då jag möter eleven. Hur gör jag det på ett kort och och berättande sätt som får med allt. Det går inte, eller hur? Men varför sitter jag då och gör detta arbete som kanske eleverna läser eller som kanske leder vidare. Är det för att ha ryggen fri? Är det för att någon säger till mig att göra det? Är det för att eleverna skall utvecklas? Är det för…

Jag har funderat över detta. Jag vet att eleverna läser det jag skriver men jag är övertygad om att det jag ger eleverna varje dag, varje minut och varje sekund i form av feedback, feedforward ger så mycket mer. Så även om dessa skriftliga omdömen tar tid och ibland känns schablonartade så ger det mig en hel del. Jag får testa mig själv. Jag får utveckla mitt skrivna ord och jag får bedöma min egna undervisning. För visst är det väl så att min bedömning av eleverna är till sist en bedömning av min egna undervisning. Och tänk om vi inser detta och faktiskt ser varje tillfälle när bedömning sker som ett tillfälle att utvärdera vår undervisning. Tänk om…

Foto: Leif Blomqvist

Annonser

Skriftliga ömdömen

Inser att det var ett tag sen jag skrev här och det har helt enkelt inte funnits tid. Har jobbat med skriftliga omdömen, slöjdbloggen, skriftliga omdömen, lektionsplanering, skriftliga omdömen, möten, skriftliga omdömen,  problemlösning och nämnde jag förresten att jag har jobbat med skriftliga omdömen. Just det ja, mitt i allt detta har jag ju faktiskt också bedrivit undervisning. Det roligaste med detta yrket. Tyvärr känns det som det är mycket som tar fokus från just undervisningen. En av sakerna som jag anser tar en del fokus från kärnan i yrket är de skriftliga omdömen och jag funderar om det verkligen ger tillbaka lika mycket som den tid som läggs på dem. Det som kan tyckas konstigt är att omdömena skrivs en gång per termin och även om de skall vara framåtsyftande så blir det nästan som ett betyg även om det inte är utformat så. Omdömen, feedback eller kalla det vad du vill skall ges ständigt och inte vid en isolerad tidpunkt under terminen.

Det kanske är det som de styrande kommit på, att vi lärare ger ständigt feedback. Kanske är det därför som förslaget finns att slopa de skriftliga omdömena. Det innebär ju inte att dokumentationen och feedbacken till eleverna försvinner. Den kommer ju precis som idag finnas kvar och ske ständigt i undervisningen. Den dagliga feedbacken, alltså den som sker, dag för dag, minut för minut räcker för att ge eleverna ett tydligt mål att satsa på.

Och tänk hur mycket extra tid som vi lärare får om och när de skriftliga omdömen i dagens utformning försvinner. Vi kommer ha mer tid att vara mer kollaborativa med eleverna, mer tid att ge bra daglig feedback, mer tid att planera bra lektioner (tillsammans med kollegorna för ökad utveckling). Vi, och då menar jag sveriges lärare, gör ett fantastiskt jobb varje dag. Vi ökar kunskapen, vi ser till att eleverna mår bra, vi ger varje elev möjlighet att växa och utvecklas dagligen, vi ger eleverna redskap för att veta hur de skall hitta vidare i djungeln av möjligheter som  de står inför i framtiden. Vi skapar morgondagens goa, reflekterande samhällsmedborgare.

Så till alla sveriges lärare. Ni är underbara!