Slöjdquiz

Har använt polldaddy för att skapa quiz för eleverna att öva på begreppslig förmåga i slöjden. Eleverna gör quizet och kan sen kontrollera sina svar och se vad som är fel och vad som är rätt och sen göra om quizen. Därigenom tänker jag mig att de skall lära sig nya begrepp och därigenom kunna föra samtal i slöjden på en högre nivå. Nu hade det väl varit bra men när en elev gjorde quizet så såg hon ett misstag jag hade gjort. När muspekaren hölls över bilden så syntes namnet på bilden. Jag hade i de flesta fall döpt bilden till namnet på verktyget, träslaget eller tekniken. Det blev således inte det lärande ögonblick jag hade i min tanke. Men tack vare att det lätt gick att gå in i quizet och ta bort visningen av bildnamnet så var det lätt fixat. Skönt att jag har elever som är vakna när jag inte är det. Vill du kolla hur mina quiz ser ut. Kika gärna in på dessa exempel.

Verktyg

Material

Träslag

Annonser