The Big 5 och slöjden

Att hitta vägar för samarbete och nya idéer för att få eleverna att tänka/reflektera mer var IMG_2025nog det jag fick med mig från gårdagens föreläsning. Det var Göran Svanelid som var på besök i Borås och föreläste för en fullsatt aula. Jag och cirka 699 andra av Borås lärare var där och vi fick höra Göran berätta om hans arbete med att synliggöra förmågorna i Lgr11. De generella förmågorna som genomsyrar alla Lgr11:s kursplaner är:

Analysförmåga, Kommunikativ förmåga, Begreppslig förmåga, Procedurförmåga/IHF, Metakognitiv förmåga

Göran sa mycket intressant under föreläsningen och jag kommer ta upp några som gav mig en del funderingar. En sak som jag tog med mig handlade om att genom att se förmågorna kan vi öppna för samarbete mellan ämnena. Det är nog egentligen en nödvändighet för att klara av hela uppdraget. Jag tror dock att vi skall akta oss för krystade samarbeten och det tror jag Göran också nämnde. Om man tar det till eleverna och de har svårt att se kopplingarna så spelar det ingen roll hur goda våra intentioner var, för till syvende och sist är det vårt jobb att möte eleverna och hjälpa dem vidare mot högre måluppfyllelse.

Det vi måste göra för att förbereda eleverna för livet är att öva förmågorna med eleverna. Det är lätt att hamna i ”görandet” om vi glömmer bort att ha förmågorna i fokus. Det är kanske ingen nyhet men ibland krävs det att jag får lite input för att tänka efter. Tänka efter vad det jag hör innebär för mig och i´min undervisning och framför allt vad det innebär för mina elever. Jag hittade ett par bra tips som jag kan använda för att öka medvetenheten och analyserna i mitt klassrum.

Ett av dessa tips är egentligen inget nytt utan det var en sak som Vygotskij presenterade och som använts i TV-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Brasse brukade i detta program ta fram Lattjolajbanlådan och ställa upp fyra djur och be Magnus och Eva att välja bort det som inte hör ihop med de andra tre. Det handlade helt enkelt om att

Många svar är rätt. Det handlar om motiveringar och funderingar kring svaret.

Många svar är rätt. Det viktiga är de motiveringar och funderingar som eleverna har kring svaret.

synliggöra begrepp, alltså begreppslig förmåga. Jag såg direkt kopplingar till slöjden och att jag skulle kunna ta fram fyra ytbehandlingsmetoder, fyra träslag, fyra verktyg, fyra sammansättningsmetoder eller något liknande och be eleverna komma med förslag på vilket som skall bort och varför. Det innebär att istället för krystade teoretiska inslag i undervisningen kan man istället ha frågor som ovanstående som får eleverna att tänka i sann BFL-anda. Det kommer inte finnas några rätta svar utan det handlar om att eleverna får motivera varför de tycker som de gör och att det finns flera lösningar. Alla saker kan således vara den som skall bort beroende på hur man ser det. Jag tycker att exempelvis detta var en riktigt bra och rolig idé som kan hjälpa mina elever att nå ännu längre. Även om detta exempel togs upp som ett sätt att synliggöra begreppslig förmåga så ser jag direkt att det även tar upp analysförmåga beroende på hur samtalen kring ”en skall bort” fortlöper.

En annan sak som jag tycker kan vara användbar i slöjden handlar om att synliggöra metakognitionen. Jag tror i och för sig att jag redan har arbetat på detta sättet men det kanske blir tydligare på detta sätt. Svanelid pratade om en matris med kolumner som planering, process och produkt och rader som ”hur tänkte jag innan”, ”hur tänker jag nu” som skulle kunna synliggöra metakognitiva förmågor hos eleverna. Nu är jag inte så naiv och tror att det kommer av sig själv men det kan vara ett redskap för att hjälpa eleverna vidare.

Synliggöra Metakognitiv förmåga i slöjden

Till slut vill jag tydliggöra det som Svanelid pratade om under hela sin föreläsning och något som jag har som mantra i min roll som lärare. Det finns många benämningar på det och Svanelid nämnde Obamas ”Yes we can” som en variation på det. Gunde Svan brukar använda ”inget är omöjligt” och det är ytterligare ett exempel på att det gäller att ha höga förväntningar på våra elever men också höga förväntningar på oss själva. Vi klarar så mycket mer om vi bara går in med ett positivt tankesätt i alla situationer. Bara genom att börja dagen med att säga: ”Det här kommer blir den bästa dagen” gör att vi klarar mer än om vi tänker att det funkar inte.

Så säg till dig själv och dina elever: Yes we can!

Annonser