Utvärdering ett par veckor in i terminen

Sitter i Stockholm och blir kvar ett tag till på grund av tekniska problem. Hoppas att jag hinner hem ikväll. Imorgon börjar en ny vecka på Sandgärdskolan och eleverna kommer förväntansfulla till slöjden och andra lektioner. Eftersom jag började min anställning på skolan mitt i förra terminen eller närmare bestämt i slutet av förra termien så hann jag aldrig riktigt testa min undervisning och mina tankar förra terminen. Det är först nu som jag får se hur eleverna reagerar på mitt tankesätt och min flippade slöjdsal. På förra skolan hade ju de flesta eleverna tagit till sig detta och de visste hur de kunde göra för att förbereda sig inför kommande lektioner.

Jag har haft de flesta elever 2-3 gånger under denna terminen och med allt arbete i början av en termin så har det gått bra och eleverna är igång. De jobbar målinriktat (nu kanske det är svårt att dra alla över en kant men min känsla är ändå att alla vill göra sitt bästa och vill lära sig nya saker som verktyg, tekniker och utvecklas i kunskaperna i slöjden) De berättar i sin loggbok i samband med lektionen och jag försöker svara och instämma i deras tankar och ibland kanske jag ger dem lite nya infallsvinklar att tänka på i arbetet med deras projekt. Gemensamt är att jag ofta ger dem en eller flera länkar till filmer, klipp eller andra resurser som kan hjälpa dem vidare. Dessa länkar kan leda till mina filmer på youtube eller till min blogg. Då kan eleverna förbereda sig inför kommande slöjdlektion och de kan komma igång med sina projekt direkt under lektionen. I bland kan det ju vara så att de ändå inte riktigt vet hur de skall göra men då har vi faktiskt en annan ingångsvinkel eftersom de har förberett sig och vet lite mer än innan. Därmed får samtalet en annan inriktning som gör att vi kan hålla oss till lite djupare kunskap och inte bara prat om hur eleven skall göra utan mer om varför vi gör på ett visst sätt. Det gör eleven mer benägen att klara nya situationer i slöjden i fortsättningen.

Nu skulle jag ju prata utvärdering efter dessa första veckor och jag måste säga att eleverna har fattat hur jag tänker med min flippade slöjdsal och de har så smått börjat kolla en del klipp i förväg men även på lektionen för att veta hur de skall göra i sina projekt. Jag är spänd att se hur deras fina arbeten tar form och hur deras lärande ökar framöver. Jag skall fortsätta med att utveckla och implementera mina tankar i slöjden, Just nu kan jag i alla fall säga att undervisningen fungerar bra. Mycket på grund av alla härliga elever på Sandgärdskolan.

Nöjd LeifSå det är en nöjd slöjdlärare som kopplar av i huvudstaden i väntan på anslutningar hem mot Sandhult och jag tar sakta men säkert sats mot en ny givande vecka på Sandgärdskolan med många härliga möten.

Annonser